Walne Zebranie Członków STGGS

Przed chwilą zakończyło się Walne Zebranie Członków STGGS, członkowie i delegaci zebrali się w Innowacyjnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.
Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich jednogłośnie otrzymał ABSOLUTORIUM za rok 2021.
To był dla nas intensywny rok pełen działań promocyjnych i wielu inicjatyw, które odniosły sukces. Mimo "pandemicznej" atmosfery zrealizowaliśmy szereg zadań, a także zainicjowaliśmy powstanie nowych pomysłów i wydarzeń.
Jednogłośnie członkowie STGGS i delegaci udzielili Zarządowi absolutorium.
Przed nami kolejne wyzwania, które mają na celu promowanie obszaru Gór Sowich i wspólne działania gmin, które są członkami tej wyjątkowej, bo jednej z najstarszych organizacji turystycznych w Polsce.